Jäsentiedote 29.1.2010 (julkaisuvapaa klo 12.00)

VETO-loppuraportti julkaistu odotetussa muodossa

Valtiovarainministeriön asettama VETO-työryhmä on julkaissut loppuraporttinsa.

Työryhmän työskentelytapaan, työhön osallistuneiden ”Tullin edustajien” (Reijo Virtanen, Marko Koski ja Pirkko Kovanen) motiiveihin ja koko valmisteluprosessiin on liittynyt merkittävä määrä epäselvyyksiä, jotka vievät uskottavuuden VETO-loppuraportilta. Näin ollen 29.1.2010 julkaistu VETO-työryhmän raportti ei voi toimia vakavasti otettavan päätöksenteon pohjana.

VETO-raportti löytyy valtiovarainministeriön verkkosivuilta . Lisäksi raportti on julkaistu Tullin intranetin etusivulla pääjohtajan saatesanojen kera.

Tullin ammattiliitot (Tulliliitto ja Tullivirkamiesliitto) ovat hoitaneet VETO-kamppailua yhteisesti ja puheenjohtajat ovat sopineet, että raportista tullaan jättämään yhteinen lausunto. Vastaavalla tavalla henkilöstöjärjestöjen ja Tullin toimivan johdon välinen yhteistyö on toiminut VETO-kysymyksen käsittelyn aikana erittäin hyvin.

Helsingissä 29.1.2010

Markku Kosonen

Mikko Grönberg

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Tulliliitto ry

Tullivirkamiesliitto ry

Valtiovarainministeriön tiedote