Keskustasolla 22.12.2009 neuvoteltu samapalkkaerä 0,28 % kohdennetaan tullilaitoksessa vaativuustasoille 6, 7, 9,11 ja 17, joissa naisten suhteellinen osuus on suuri ja samanaikaisesti mainituilla tasoilla naisten ja miesten säännöllisen työajan mediaanipalkan erotus on naisten osalta  negatiivinen miesten vastaavaan palkkaan verrattuna. Perustauluja korotetaan kyseisillä vaativuustasoilla 1.2.2010 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 16,13 euroa.

Niiden tullilaitoksen virkamiesten ja työntekijöiden, joiden palkkaus on alempi tai vastaava kuin vaativuustason 11 mukainen palkkaus enintään 34 % henkilökohtaisella maksuprosentilla tai vastaavanmääräinen kuin vaativuustason 17 mukainen palkkaus henkilökohtaisella maksuprosentilla 34, palkkausta korotetaan 1.2.2010 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 21,61 euroa.

Neuvottelupöytäkirja

Sopimus

Uusi, 1.2.2010 voimaan astunut palkkataulukko