Palkansaajien pääsopijajärjestöt JHL, JUKO ja Pardia sekä työnantajaa edustava Valtion työmarkkinalaitos saavuttivat 7.3.2010 illalla klo 21.30 neuvottelutuloksen uudeksi valtion virka- ja työehtosopimukseksi.

Sopimuskausi on 1.3.2010 – 29.2.2012. Sopimus on irtisanottavissa päättymään 28.2.2011 ellei ensi vuoden palkantarkistuksista päästä yhteisymmärrykseen.

Palkankorotuksista on sovittu tässä vaiheessa vain vuoden 2010 osalta. Yleiskorotus toteutetaan 1.3.2010 ja se on suuruudeltaan 0,55 prosenttia. Syyskuun 1. päivänä 2010 toteutetaan virastoerä, suuruudeltaan 0,43 prosenttia. Sen kohdentamisesta neuvotellaan virastotason sopimusosapuolten kesken 15.10.2010 mennessä.

Työelämän laatukysymysten osalta sopimukseen sisältyy uutena elementtinä kuuden päivän palkallinen isyysvapaa. Tilapäisen hoitovapaan palkallinen aika pitenee kolmesta päivästä neljään päivään. Lisäksi sovittiin palkkausta koskevista sopimusmääräyksistä ja menettelytavoista valtionhallinnon muutostilanteissa.

Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä kunkin osapuolen päättävien elinten hyväksynnän.  Valtion sopimusratkaisun piirissä on noin 88 000 valtion virastojen ja laitosten virkamiestä ja työntekijää.

Esitelmä muutoksista (pdf).

Oheisena valtion virka- ja työehtosopimukset sekä muut sopimukset sopimuskaudelle 2010 - 2012:

- Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksesta sopimuskaudelle 2010 - 2012
- Liite 1: Täydentävät määräykset virastoerän kohdentamisesta tulospalkkiojärjestelmien rahoitukseen (sopimuksen 5 §:n 6 momentti)
- Liite 2: Täydentävät määräykset eräistä työaikajärjestelyistä ja -ratkaisuista (sopimuksen 5 §:n 6 momentti)
- Liite 3: Palkkatason turvaaminen (sopimuksen 8 §:n 5 momentti: Neuvottelut vpj:n käyttöönottamiseksi eräissä tapauksissa / mallisopimus)

- Sopimuskaudelle 2010 - 2012 yy.xx.2010 tehty valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja
- Liite allekirjoittamispöytäkirjaan: Virkaehtosopimus valtion sairaaloissa työskentelevien laillistettujen lääkäreiden sekä puolustusvoimien joukko-osastojen lääkäreiden eräistä palvelussuhteen ehdoista

- Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus
- Liite 2: Sopimusmääräykset luottamusmiestoiminnasta sekä luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden yhteistoimintatehtävään osallistuvien henkilöstön edustajien asemasta ja oikeuksista
- Liite 4: Työntekijöiden irtisanomissuojasopimus
- Liite 5: Sopimusmääräykset virkamiesten ja työntekijöiden osasairausvapaasta

- Valtion virka- ja työehtosopimus vuosilomista

- Valtion virka- ja työehtosopimus työajoista

- Valtion virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta

- Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta

- Sopimus yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa

- Sopimus yhteistoiminnasta valtionhallintoa ja hallinnonalaa koskevissa henkilöstöasioissa

- Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus