Jäsentiedote 15.3.2010 (julkaisuvapaa klo 12.00)

Tulliliitto ry:n puheenjohtaja Markku Kosonen ja Tullivirkamiesliitto ry:n puheenjohtaja Mikko Grönberg antoivat 21.8.2009 asettamiskirjeen liittojen yhteiselle työryhmälle. Työryhmän tehtäväksi annettiin selvittää Tulliliiton ja Tullivirkamiesliiton mahdollista yhdistymistä.

Yhteisen työryhmän suosituksesta liittojen hallitukset päättivät järjestää jäsenkyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää jäsenistön mielipide liittojen yhdistymisestä. Kysely lähetetään 16.3.2010 kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite löytyy liiton jäsenrekisteristä. Vastausaikaa on 5.4.2010 asti.

Yhteisliittohanketta jatketaan, jos vastaajista molemmista liitoista selvä enemmistö (70 %) on yhteisliiton kannalla.

Vastaaminen kannattaa, sillä vastaajien kesken arvotaan 1000 euron matka-lahjakortti ja 6 lomaviikkoa liittojen lomapaikoissa. Voittajiin otetaan yhteyttä ja heidän nimensä julkaistaan liittojen nettisivuilla.

Helsingissä 15.3.2010

Markku Kosonen
Mikko Grönberg 
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja
Tulliliitto ry
Tullivirkamiesliitto ry