Ammattiliitto JHL ja sen yhteisöjäsen Tulliliitto paheksuvat voimakkaasti valtiovarainministeriön toimintaa Tullin verotusoikeutta koskevassa muutoshankkeessa (VETO). Ministeriö ei ole koko prosessin aikana ottanut riittävästi huomioon yhteistoimintalain ja -sopimusten velvoitteita. Henkilöstön edustajia ei ole huolittu mukaan uudistuksen valmisteluun eikä aidosti kuultu. Hankkeessa on kyse Tullin verotustoimintojen siirtämisestä verohallintoon, mikä muuttaisi olennaisesti henkilöstön työnkuvia ja voisi jopa viedä työpaikkoja.

JHL ja Tulliliitto  harkitsevat jatkotoimia valtiovarainministeriötä vastaan yhteistoimintasopimuksen rikkomisen johdosta, mikäli verotustoimintojen keskittämishanketta ja siihen liittyviä henkilöstövaikutuksia ei käsitellä yhteistoimintalain ja – sopimusten edellyttämällä tavalla ennen asiasta tehtäviä päätöksiä.

Lisätietoja: JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch 040 728 9046