Hallintoministerin tulee siirtää päätöstä Tullin verotustehtävän kohtalosta, vaatii ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori. Ensin pitää selvittää, mihin näin suuri  muutos johtaa Tullin toiminnan, valtion verotulojen ja henkilöstön kannalta.

Valtiovarainministeriön johtama VETO-hanke on selvittänyt verotustoimintojen keskittämistä . Toukokuussa valmistuneessa selvityksessä esitetään Tullin verotustehtävien siirtämistä laajasti Verohallintoon. Muutoksella olisi merkittävät vaikutukset koko Tullin tehtäväkenttään.

Santamäki-Vuori pitää ehdottoman tärkeänä, ettei päätöstä näin suuresta uudelleenorganisoinnista tehdä selvittämättä perusteellisesti sen vaikutuksia Tullin ja Verohallinnon eri toimintoihin ja valtion verotuloihin.
-  Tähänastiset selvittelyt ja johtopäätökset ovat olleet pintapuolisia. Syntyykin vaikutelma, että Tullilta on päätetty viedä verotustehtävät  piittaamatta uudistuksen korkeista kustannuksista tai haitasta Tullin roolille valvonta- ja turvallisuusviranomaisena.

Henkilöstölle valmistelu on ollut hämmentävää seurattavaa. Henkilöstövaikutuksia ei ole selvitetty lainkaan, vaikka yhteistoimintasopimukset ja valtioneuvoston henkilöstöpoliittiset periaatteet niin edellyttävät. Vasta tänään valtiovarainministeriö on taipunut käsittelemään hanketta ensi kertaa perusteellisemmin henkilöstöjärjestöjen kanssa.
- JHL edellyttää, että ennen päätöstä on tarkka selvyys hankkeen vaikutuksista Tullin verotustoimintoja hoitavaan henkilöstöön, Santamäki-Vuori painottaa.

Lisätietoja:

JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori 040 508 3382
Tulliliiton puheenjohtaja Markku Kosonen  040 332 2276


Ammattiliitto JHL:n yli 220 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä kunnissa, valtiolla, yrityksissä ja seurakunnissa. Tulliliitto on Tullin suurin henkilöstöjärjestö ja JHL:n yhteisöliitto.