VES neuvotteluja käytiin 17.5, 27.5 ja 10.6. Neuvotteluissa ensiksi päädyttiin yhdistämään erät 0,2 + 0,5 = 0,7%. Työnantajalta saimme laskentataulukot käyttöömme joihin kaikki liitot tekivät ehdotuksia. Tulliliitolle oli hyvä esitys kohdennettuna alatasojen ongelmiin ja niiden saattamiseksi tasapuoliselle uralle. Se ei kuitenkaan käynyt muille neuvottelijoille ja Jukon esityksestä päädyimme erimielisyyteen. Päätöksenä oli, että 0,7 prosentin korotus jaetaan perälautamallin mukaisesti prosenttikorotuksena kaikille.