SAK:n nuorten kesäkiertue 2011

Nuorten SAK:laisten määrä kasvaa

Ammattiliiton jäsenyys kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Alle 30-vuotiaiden jäsenten määrä kasvoi SAK:laisissa ammattiliitoissa viime vuoden aikana yli 10 000:lla. Jo joka viides SAK:lainen on alle 30-vuotias.

Myös SAK:n liittojen kokonaisjäsenmäärä nousi viime vuonna. Jäsenliitoissa oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 1 038 399 jäsentä, joista 46,4 prosenttia oli naisia. Jäsenmäärä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna yli 1700:lla.

Liittokohtaiset jäsenmäärät

Raamisopimus
SAK:n hallitus


Koulutuskiistasta neuvotellaan

SAK:n hallitus hylkäsi maanantaina EK:n johtajan Lasse Laatusen esityksen palkansaajien koulutusoikeudesta muutoin kuin rakenteen osalta. Samalla se päätti, että SAK jättää työnantajille yhdessä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa esityksen koulutusoikeuden toteuttamisesta.

Kooste SAK:n hallituksen kokouksesta

Kampanjat
Vesi on perusoikeus


Allekirjoita vetoomus

Eurooppalaiset julkisen alan ammattiliitot keräävät parhaillaan allekirjoituksia puhtaan veden ja vesihuollon puolesta. Tavoitteena on yhteensä miljoona allekirjoitusta, jolloin Euroopan komission on otettava aloite käsiteltäväkseen. Suomessa kansalaisaloitteen takana on muun muassa JHL.

Allekirjoita täällä

Kesäduunarit


SAK kiertää Suomea

SAK:n maanlaajuinen kesäduunarikiertue starttasi maanantaina Keski-Suomesta. Kiertueen aikana SAK:n edustajat vierailevat oppilaitoksissa kertomassa nuorille työelämän keskeisistä pelisäännöistä. Ensisijaisesti vieraillaan ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta mukana on myös useita lukioita.

Lisätietoja ja kiertueen aikataulu

Uutisia ammattiliitoista
Windfall-vero olisi karhunpalvelus
Metalliliitto - 4.2.2013