Valtion turvallisuusaloilla virkamiehet työskentelevät 24 tuntia vuorokaudessa seitsemän päivää viikossa. Hallituksen säästötoimet iskevät rajusti näiden alojen henkilöstön sopimuksella sovittuihin virkaehtoihin. Rajoilla, Tullissa, vankiloissa ja maanpuolustuksessa toimivat virkamiehet ovat keskipalkkaisia, joiden ansiotasoa leikattaisiin säästötoimin yli 10 prosenttia.

Hallinnonalojen sisällä leikkaus kohdistuisi erityisesti ympäri vuorokauden työskentelevään kenttähenkilöstöön. Sen sijaan sunnuntaityökorvausten alentaminen ja ylityökorvausten leikkaaminen ei juurikaan kosketa toimistotyötä tekeviä ja ylimpää virkamiesjohtoa.

Turvallisuusaloilla toteutettuja henkilöstösäästöjä joudutaan paikkaamaan ylitöillä, joista virkamies ei voi kieltäytyä. Leikkaukset siis kohdistuisivat tuplaten tähän virkamieskuntaan.

Turvallisuusalojen henkilöstö on työhönsä sitoutunutta ja valmis joustamaan yllättävissä tilanteissa, toisinaan riskeeraten myös oman turvallisuutensa. Hallitus syyllistää toimillaan tämän virkamieskunnan etuja nauttivaksi kulurasitteeksi. Emme voi hyväksyä näin rajuja turvallisuusalojen virkamieskuntaan kohdistuvia säästötoimia.