Työntekijän mahdollisuus jäädä lyhyelle sairauslomalle oman ilmoituksen perusteella vähentää sairauspoissaoloja, SAK:n työelämäasioiden johtaja Saana Siekkinen toteaa.

      Monilla työpaikoilla on huomattu, että lääkäri saattaa kirjoittaa saman tien vaikkapa flunssaan kolmen päivän sairausloman. Siirtyminen työntekijän oma ilmoitus -käytäntöön lyhentää näitä poissaoloja.

Esimerkiksi paperiteollisuudessa työntekijät ovat vuodesta 2008 lähtien voineet pitää sairauslomaa korkeintaan kolme päivää ilman lääkärintodistusta. Tutkimukset osoittavat alan sairauspoissaolojen laskeneen sen jälkeen huomattavasti.

Hallitus vähentäisi sairauspoissaoloja muuttamalla ensimmäisen sairauspäivän palkattomaksi ja alentamalla sitä seuraavista sairauspäivistä maksettavaa palkkaa. Siekkinen ihmettelee hallituksen ehdotukseen sisäänkirjoitettua ajatusta, että ihmiset olisivat pois töistä ilman todellista syytä. Ongelma on päinvastoin se, että esimerkiksi SAK:laisista työntekijöistä yli 40 prosenttia kertoo työskennelleensä sairaana.

      Oma ilmoitus -käytäntö perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen luottamukseen ja siihen, että valtaenemmistö työntekijöistä toimii asiallisesti. Työpaikoilla aikaan saadut tulokset kertovat kiistattomasti, kumpaa tietä kannattaa edetä, pakon vai luottamuksen.

Sairauspoissaolojen vähentäminen osaksi tuottavuuskoria

Sairauspoissalojen vähentäminen on yksi niistä asioista, joista Siekkisen mukaan voitaisiin työpaikoilla yhteisesti sopia. Sitä kautta saataisiin myös sisältöä hallituksen esittämään viiden prosentin tuottavuuskoriin, joka on jäänyt pakkolakien sekä työlainsäädännön ja työttömyysturvan heikennysesitysten varjoon.

      Sairauspoissaoloista aiheutuva menetetyn työpanoksen kustannus on sosiaali- ja terveysministeriön laskelmien mukaan noin 3,4 miljardia euroa vuodessa. Työoloja kehittämällä ja muilla työntekijöiden ja työnantajien yhteisillä työhyvinvointia parantavilla toimilla summaa voidaan merkittävästi pienentää.

Työelämäasioiden johtaja Saana Siekkinen puhui lauantaina SAK:n työympäristöseminaarissa Nurmijärven Kiljavan opistolla. Seminaariin osallistuu noin sata työpaikkojen työsuojeluvaltuutettua.

Lisätiedot

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön työelämäasioiden johtaja Saana Siekkinen, puh. 040 843 5030