Tullin toimintakulttuuria, johtamista ja rekrytointikäytäntöjä tutkivan selvitysryhmän työn yhteydessä tehtyä kyselyä on käyty tänään läpi Työterveyslaitoksen, liittojen edustajien ja Tullin johtoryhmän kesken. Tuloksista tiedotetaan lähiaikoina intrassa.