Tullin työntekijät ovat syvästi huolissaan työpaikoistaan, toteaa Tullin suurimman henkilöstöjärjestön Tulliliiton edustajisto. Se vaatii maanantaina antamassaan kannanotossa, että henkilöstövähennykset rajataan luonnolliseen poistumaan ja että tullin toiminta turvataan riittävin resurssein.- Tiedoksi saadut valtion budjettileikkaukset ja ankara tuottavuusohjelma ovat johtaneet siihen, että Tullin henkilöstöä joudutaan irtisanomaan jo tänä vuonna. Tullilaitoksen työntekijöiden luonnollinen poistuma ei riitä kattamaan tuottavuusohjelman mukaista henkilöstön vähentämisvelvoitetta.

Irtisanomiset kohdistetaan ensisijaisesti määräaikaisiin työsuhteisiin.

- Irtisanottavien joukossa on liittomme jäseniä, jotka työskentelevät eri puolilla maata. He ovat motivoituneita, nuoria ja valtion varoin tullialan ammattilaisiksi koulutettuja. Valtion työpaikkojen vähentäminen koetaan raskaimpana syrjäseuduilla. Se tuntuu nykyisessä taloudellisessa tilanteessa käsittämättömältä ratkaisulta.

Tulliliitto edellyttää, että valtion tuottavuusohjelman toteuttamisessa käytetään laitoskohtaista harkintaa. Tullilaitoksen kohdalla tulee henkilöstöä vähentää vain luonnollisen poistuman puitteissa.

Tullilaitos on henkilöstön kannalta selviytynyt tähän asti kohtuullisen hyvin työnantajana, edustajisto antaa tunnustusta.

- Tullilaitos on  halutessaan pystynyt noudattamaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Valtiovarainministeriö on ymmärtänyt toimivan tulliorganisaation tärkeyden verojen kantajana, ulkomaankaupan laillisuusvalvojana ja yhteiskuntaa suojaavana viranomaisena.

Muutama vuosi sitten Suomen Tulli arvostettiin parhaaksi tullilaitokseksi maailmassa.

- Tullilaitoksen julkisen kuva uhkaa rapautua, jos henkilöstöä vähennetään rajusti ja liian nopeasti samanaikaisesti kun laitoksen budjettia leikataan ankarasti.

Tulliliitto vetoaa laitoksen johtoon ja sitä kautta valtiovarainministeriöön, että Tullille turvataan riittävät toimintaresurssit, ottaen huomioon myös EU:n sille osoittamat velvoitteet.

- Osaava ja riittävä henkilökunta on jokaisen organisaation toiminnan perusta, myös Suomen Tullin.

Lisätietoja: Tulliliiton puheenjohtaja Markku Kosonen 040 332 2276

Tulliliitto on 1 400 jäsenellään Tullin suurin ammattiliitto. Se on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhteisöjäsen. Tullissa on kaikkiaan 2 500 työntekijää.