Ajantasalla oleva tieto SAK:n neuvottelemista jäseneduista on saatavissa internet-osoitteesta www.sak.fi tai https://www.sak.fi/osallistu-ja-vaikuta/liity/jasenedut.Tulliliitto tulee tiedottamaan niistä mm. Tuhti-lehdessä ja tiedotteissaan.

Koti-irtaimistovakuutus

Jäsenpalveluprojektiin kuuluvana SAK ry. ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva ovat sopineet, että Turva tarjoaa jäsenetuna erittäin edullisen koti-irtainvakuutuksen. Vakuutus on Tulliliiton jäsenen mahdollista saada v. 2001 alusta lähtien internetistä.