TULLILIITTO RY:N KALENERI

Tulliliitto toimittaa jäsenilleen ilmaisen Tulliliitto kalenterin. Kalenteriin sisällytetään yleisten almanakkatietojen lisäksi tiivistetysti ajankohtaista tietoa mm. palvelussuhteen ehdoista, sekä työttömyys- ja eläketurvasta, vuosilomista jne. 


TPK-STIPENDI

Tulliliitto ry on 11.2.2015 päätöksellä päättänyt myöntää TPK stipendit 1.1.2015 alkaen valmistuneille 100 € suuruisena, jokaiselle liiton jäsenelle joka on suorittanut TPK tutkinnon TPK peruslinjalta tai TPK E-linjalta.

Stipendi myönnetään vain kerran Tulliuran aikana.

Stipendin saanti edellyttää Tulliliitto ry:n yhtäjaksoista jäsenyyttä koko koulutuksen ajan, sekä myöntöhetkellä.

Stipendin saajat annetaan tiedoksi n. 2 kertaa vuodessa jäsenosastoille ja stipendiraha maksetaan jäsenosatontilille. Jäsenosastot toimittavat stipendirahan edelleen saajalle.


TULLILIITTO PALKITSEE 60 v JÄSENEN 20 VUODEN JÄSENYYDESTÄ

Tulliliitto ry:n edustajisto on hyväksynyt 21.5.2012 aloitteen jäsenen palkitsemisesta. 20 vuoden yhtäjaksoisesta jäsenyydestä hänen täyttäessään 60 vuotta.

Jäsenyhdistys voi hakea jäsenelleen maksutonta viikkoa Tulliliitto ry:n lomapaikasta kun jäsen täyttää 60 vuotta ja yhtäjaksoista jäsenyyttä on kertynyt 20 vuotta. Lomaviikon voi pitää aikarajojen täytyttyä samana tai sitä seuraavana kalenterivuotena. Jäsenyyden tulee olla voimassa lomaviikon pitoajankohtana.

Lomaviikon voi viettää Ylläspirtillä tai Tallinnan huoneistossa sesonkiajan ulkopuolelta.


TULLILIITTO RY:N KUNTO- JA VIRKISTYSMÄÄRÄRAHA  ELÄKÖITYVILLE JÄSENILLE

Tulliliitto ry. avustaa pitkään jäsenosastojensa jäseninä olleille kunto- ja virkistysmääräraha.
Kunto- ja virkistysloma-avustukseen on oikeutettu, kun hakija on ollut vähintään 20 vuotta Tulliliitto ry:n jäsenosastojen jäsen.

Lomaa voivat hakea ne jäsenet, jotka ovat jääneet tai jäävät Tullilaitoksen palveluksesta eläkkeelle vuoden 2020 aikana.

Avustus tulee käyttää sinä vuonna, kun henkilö jää eläkkeelle tai viimeistään seuraavan vuoden aikana, josta tulee hakemuksessa mainita.

Hakemus tulee lähettää sinä vuonna jolloin jää eläkkeelle.

Vapaamuotoiset hakemukset, osoite- ja puhelinyhteys-tietoineen on toimitettava Tulliliitolle. Tulliliitto ilmoittaa kirjallisesti, joko postitse tai sähköpostilla päätöksestä.
Avustuksen suuruus määritellään joka vuosi erikseen, vuonna 2020summa on 300 €. Avustus on kertasuoritus, joka maksetaan ainoastaan kuittia vastaan.

Kuitissa tulee olla eläköityneen jäsenen nimi, syntymäaika ja hoitomuodot esim. hieronta, sekä lomailupaikka ja maksettu summa. Kuntoremontti tulee tapahtua yhdessä valitussa paikassa, yhtämittaisessa aikajaksossa kotimaassa.

Matkakulut eivät kuulut avustuksen piiriin, ne jokainen maksaa itse.

Vaihtoehtona on myös mahdollista viettää Tulliliiton lomapaikassa yhtäjaksoisesti 2 viikkoa sesonkiajan ulkopuolella tai viikko sesonkiaikana mikäli tilaa on, jolloin avustus katsotaan kokonaisuudessa käytetyksi.

Vapaamuotoiset hakemukset yhteystietoineen, pyydetään 30.11.2020 mennessä, osoitteeseen Tulliliitto ry, Pitkänsillanranta 3 B, 00530 Helsinki tai sähköpostitse tulliliitto(at)tulliliitto.fi

Lisätietoja Tulliliiton toimistosta  045-8777855 tai paikalliselta jäsenosastolta.