Talkoot on ohi

Valtion pääsopijajärjestöt Ammattiliitto Pro, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kertoivat tänään 7. helmikuuta neuvottelupöydässä sopimuskierroksen tavoitteensa.

Palkansaajia edustavien pääsopijajärjestöjen yhteiset tavoitteet liittyvät palkattomien talkootuntien poistoon, palkankorotuksiin ja sopimustekstien parannuksiin.

Viesti kolmen järjestön jäseniltä on selvä: Talkootyöt on tehty ja kiky-tunneista on luovuttava.

– Kiky-pidennykset hiertävät kovasti. Lisäksi julkisella sektorilla, kuten valtiolla, jäseniä rokotettiin kolmen vuoden ajan lomarahaleikkauksilla kilpailukykysopimuksen yhteydessä, järjestöjen neuvottelijat muistuttavat.

Järjestöt painottavat, että valtion on tulevaisuudessa oltava houkutteleva työnantaja ja kyettävä rekrytoimaan parhaat osaajat entistä kovemmin kilpailluilta työmarkkinoilta.

– Palkankorotusten tulee olla ostovoimaa turvaavia ja vähintään teollisuuden aloilla saatujen korotusten mukaisia.

Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen keskiöön

Järjestöt haluavat palvelussuhteen ehtoihin parannuksia, joilla vastataan muuttuneen työelämän tarpeisiin, edistetään työhyvinvointia sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Neuvotteluissa haetaan parannuksia työaikamääräyksiin, isyysvapaan palkallisen ajan pidentämistä, tilapäisellä hoitovapaalla lapsen ikärajan nostamista kymmenestä kahteentoista ikävuoteen sekä omaishoitovapaata.

Valtion pääsopijajärjestöt edustavat 75 000 valtion palveluksessa olevaa virkamiestä ja työntekijää. Sopimus päättyy 31. maaliskuuta. Jos neuvottelutulosta ei ole syntynyt 1. huhtikuuta mennessä, siirrytään sopimuksettomaan tilaan, jossa työpaikoilla sovelletaan vanhoja virka- ja työehtosopimuksia, kunnes uusi sopimus on valmis.

Lisätietoja:
Niko Simola
johtaja, julkinen sektori, Ammattiliitto Pro
040 566 8517

Jonne Rinne
puheenjohtaja, JUKOn valtion neuvottelukunta
050 3998795

Kristian Karrasch
neuvottelupäällikkö, JHL
040 728 9046