kosonen

Olen syntynyt vuonna 1957 Helsingissä ja viettänyt lapsuuteni Espoossa. Osaamistaustani ennen Tulliin tuloa on ollut moottori- ja ajoneuvotekniikassa ja mökkeilyn ohella se onkin edelleen rakas harrastus muun muassa porilaisten maamoottorien entisöinnin kautta.  

Tulliin olen tullut vuonna 1983, ja jo vuonna 1984 alkoi urani ammattiyhdistysliikkeessä silloisen Tullimiesliiton liittovaltuuston jäsenenä.  En ole asettanut itselleni ammattiyhdistystoiminnassa erityisiä tavoitteita, vaan olen hoitanut asiat periaatteella: ne hoidetaan, mitä esiin tulee. Tulin valituksi Tulliliiton pääluottamusmieheksi vuonna 2003 ja puheenjohtajaksi vuonna 2006.  

Koen tärkeäksi kansainvälisen yhteistyön, joka toimii esimerkiksi NTO:n ja SASK:n kautta. Sydämessäni olen myös edelleen Tullin yhteisliiton kannattaja, vaikka sen sillan rakentaminen vaikuttaa tällä hetkellä haasteelliselta. Ääneen en tätä sano, mutta koen suurta huolta ihmisten niin äänestysaktiivisuudesta, kuin myös osallistumisesta yhteiseen edunvalvontaan. Ammattiyhdistysliikkeen saavutuksia pidetään itsestäänselvyyksinä, mitä ne todellakaan eivät ole. Aivan viime aikoina olemme joutuneet käymään puolustustaisteluita asemasodan sijaan.  

Olen valmis vielä yhdeksi kolmivuotiskaudeksi ajamaan etujanne jatkuvan neuvottelumenettelyn taktiikalla niin, että asiat päästään ratkaisemaan ennen niiden eskaloitumista.

Terveisin,

Markku Kosonen